مراحل اجرای کار
 • 1

  مشاوره رایگان طراحی سایت

  در اولین قدم نیاز مشتری براساس زمینه کاری وی بررسی می شود.

 • 2

  درخواست طراحی سایت

  تعریف اهداف مشخص پروژه و بررسی راه های موجود برای رسیدن به هدف

 • 3

  عقد قرارداد

  مشخص کردن زمان و هزینه و انعقاد قرارداد

 • 4

  اجرا و پیاده سازی سایت

  طراحی و پیاده سازی وب سایت با تکیه بر دانش فنی به صورت استاندارد

 • 5

  آموزش و پشتیبانی رایگان 🙂

  فاز آموزش وپشتیبانی " این پایان کار نیست بلکه آغاز کار است ... "